Stała obsługa

Constant service

Nasza firma specjalizuje się również w stałej obsłudze wspólnot mieszkaniowych oraz innych obiektów hotelarskich. Obsługa taka opiera się na długoterminowych umowach (co najmniej 12 miesięcy). Obsługa polega na cyklicznym pomiarze fotometrycznym wody, na wymianach wody w jacuzzi oraz na podstawowej obsłudze serwisowej.


logo aqua systems